Domácí úkoly


PROBRALI JSME DO :13.4.2018

Český jazyk- po str.21

Čtení- druhé čtení str.24, pracovní listy  po str. 32

Psaní- Písanka 2, str. 7, 8

Matematika- po str.34, +práce na pracovních listech

Prvouka- kalendář přírody

Procvičování JČ a M na PC :

* skolakov.eu

* matematika.hrou.cz

* www.vcelka.cz

Prosím maminky holčiček, aby jim dávaly gumičku nebo čelenku do vlasů. Do tělocviku pouze gumičku. Děkuji.


 JAK DĚLAT DOMA OPRAVY?

 1. Malé písmeno na začátku věty - napište celou větu. 

2. Za větou chybí znaménko ( . ?, ! ) - napište celou větu.

 3. Chybí tečka, čárka, háček ve slově - napište pouze chybné slovo     správně. 

4. Chybí-li slovo ve větě - napište celou větu.

 5. Mnou předepsané písmeno nebo slovo pod cvičením - napište       celý řádek tohoto písmene nebo slova.Děti už si zapisují úkoly podle tabule samy.

I v letošním školním roce dětem úkoly podepisujte.